För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Hälso-check

Att insjukna i cancer påverkar ditt liv på många sätt. Både fysiskt, mentalt och på en social nivå. Ibland kan det vara svårt att hålla reda på de olika aspekterna, helt enkelt för att du inte är medveten om dem – eller för att så mycket händer samtidigt.

Därför har vi tagit fram en ”Hälso-check”. Det är en serie enkla frågor om fysik, mentalt och socialt välbefinnande, samt din behandling. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna, och du behöver inte registrera dig.  När du har gått igenom frågorna kan du välja att skriva ut resultatet, spara det, eller skicka det till dig själv. Svaren är en bra grund för ett samtal med din läkare om de frågor som du har, eller hur sjukdomen påverkar ditt liv just nu. 

Du kan återvända till, och slutföra frågorna om och om igen. På så vis kan du hålla koll på ditt välbefinnande över en längre tidsperiod.

 

Gör Hälso-check