För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Om prostatacancer

Cancer påverkar den normala delningen av celler som pågår i kroppen. Typiskt för alla cancerceller är att de inte lyder kroppens normala order utan börjar dela sig okontrollerat, dessutom skadar cancercellerna omgivande frisk vävnad i viss mån.

Prostatacancer är ett tillstånd där prostataceller börjar dela sig onormalt och övergår till cancer. Prostatacancer blir allt vanligare i snabb takt. Den är en av de vanligaste cancertyperna hos män och årligen drabbas ca 10 000 svenska män av sjukdomen. Män insjuknar i prostatacancer vanligtvis runt 70-års ålder och just åldern är också den enskilt viktigaste riskfaktorn. Prostatacancer uppkommer mycket sällan hos män under 40 år.

Idag känner vi inte till orsakerna till prostatacancer, men man vet att testosteron har en central betydelse i uppkomsten och tillväxten av cancern. Män som i unga år har förlorat förmågan att producera testosteron, insjuknar allmänt inte i prostatacancer.

Prostatacancer kan finnas länge i kroppen utan att ge upphov till symptom. Om det uppstår symptom, är de ofta liknande som vid godartad förstoring av prostatan. Några typiska symptom är: svårigheter att påbörja urinering, svag urinstråle, behov av krystningar samt att urineringen tar lång tid, tätare urineringsbehov, natturinering, urineringstvång och eventuellt urinläckage, alltså inkontinens. De första symptomen vid prostatacancer kan ibland vara orsakade av metastaser, så kallade dottertumörer, där ryggsmärtor och smärtor i skelettet är markerande symtom.