För vårdpersonal

iCope

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Patientföreningar

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar. Föreningarna är självständiga men verkar enligt Prostatacancerförbundets normalstadgar och etiska regler.

Patientföreningarna ger rådgivning och fungerar som ett stöd för dem som drabbats av prostatacancer och deras närstående. De anordnar samtalsgrupper och föreläsningar om prostatacancer, samt samarbetar med företrädare för sjukvård, kommunala myndigheter, landsting och andra organ och intressegrupper som handlägger ärenden eller som är verksamma inom prostatacancerområdet.

För närvarande finns det 26 patientföreningar runtom i Sverige. Finn föreningen närmast där du bor här.